Lidmaatschap

Voor wie is de Pétanque Club Montferland?

De Pétanque Club Montferland is er voor iedereen, van “jong tot oud”.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 01 januari t/m 31 december.

Er kan het gehele jaar door in clubverband gespeeld worden.

Om de entreedrempel zo laag mogelijk te houden bedraagt de contributie slechts € 60,00 per jaar. (Dit is exclusief de licentiekosten van de Nederlandse Jeu de Boule Bond, die twee soorten licenties kent; een lidmaatschapskaart en een W-licentie). De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tussentijdse toetreding wordt naar rato berekend (exclusief Bondsafdracht). Een deel van de maand geldt als een hele maand. Bij toetreding is een éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 5,00.

Indien er competitie en/of toernooien onder auspiciën van de NJBB gespeeld worden, dient men tevens over een  “W” licentie te beschikken. (inlichtingen hierover verkrijgbaar bij het secretariaat)

Alle genoemde bedragen gelden per persoon. U kunt (alvorens lid te worden) ter kennismaking tijdens de speeltijden van de vereniging 2 x gratis meespelen. Daarna dient wel een definitief besluit te worden genomen voor al dan niet toetreding. Hiervoor kunt u een afspraak maken of zich gewoon bij de baan melden.

Leden kunnen een introducé meebrengen, dan is de bijdrage € 2,50 pp.

Voor het verkrijgen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Interesse gewekt?

Kom dan gerust eens langs.

Voor informatie kunt u ook bellen met het secretariaat: 0315-241529.

Gildepad 3 in Zeddam

06 826 04 122